top of page

Tillsammans räddar vi liv

Alla har nytta av att gå en HLR-utbildning (hjärt-lung-räddning) för att få den kunskap och säkerhet som behövs i en nödsituation.

 Genomgång av hjärtstartare ingår i alla våra utbildningar. Vi skräddarsyr din utbildning efter önskemål. 

Utbildningen hålls hos er eller i vår utbildningslokal på Hagvägen 16

För att boka HLR-utbildning, ring:

HLR hjärt-lung-räddning webb.jpg
HLR hjärt lung räddning.jpg

med HLR

FÖRSTA HJÄLPEN

INNEHÅLL:

 • Larma 112

 • Medvetandekontroll

 • Andningskontroll

 • Stabilt sidoläge

 • Hjärt-lungräddning

 • Genomgång av hjärtstartare

 • Luftvägsstopp

 • Första hjälpen

 • Akut omhändertagande av skadade

 • L-ABC*›

 • Vi går igenom vissa sjukdomar (hjärt- kärlsjukdomar, stroke, diabetes, epilepsi m.m.)

 • Allergi, nackskador, blödning, brännskador, cirkulationssvikt, förgiftning m.m.

Tid ca 3 timmar.
Max antal 10 personer.

För att boka, ring:

Hjärt- och lungräddning

BARN

INNEHÅLL:

 • Larma 112

 • Livsfarligt läge, första hjälpen på barn

 • Kontroll av medvetande och andning

 • Hur gör man HLR på barn?

 • Luftvägsstopp

 • Hur fungerar en hjärtstartare?

 • Akut omhändertagande av skadade

 • L-ABC*, prioritering av akuta händelser 

Tid ca 2 timmar.
Max antal 10 personer.

För att boka, ring:

Första hjälpen barn webb.jpg
hjärtstartare

Hjärt- och lungräddning

VUXEN

INNEHÅLL:

 • L - Livsfarligt läge

 • A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

 • B - Blödning (Stoppa blödningar)

 • C - Cirkulationssvikt (Förebygga cirkulationssvikt)

 • Kedjan som räddar liv

 • Larma på rätt sätt

 • Kontrollera livstecken

 • Skapa öppen luftväg

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

 • Lägga i stabilt sidoläge

 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

 • Information

 • Demonstration

 • Apparatgenomgång

Tid ca 2 timmar.
Max antal 10 personer.

För att boka, ring:

första hjälpen.png

*L-ABC

 • L - Livsfarligt läge

 • A – Andning
  (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

 • B - Blödning
  (Stoppa blödningar)

 • C - Cirkulationssvikt
  (Förebygga cirkulationssvikt)

Instruktörer

EWY SILLSTRÖM

Ewy har lång erfarenhet från vård och räddningstjänst, där hon  bl.a. jobbat som chef inom vård och omsorg,  brandman, brandförman och platschef.

Utbildad inom HLR via svenska kardiologföreningen.

CAROLA SILLSTRÖM 

Instruktör HLR vuxen och HLR barn.

Erfarenhet från vård och utbildningar.

Ewy Sillström

Certifikat och SMS-livräddare

Efter avslutad utbildning får du ett certifikat och du kan också välja att bli så kallad SMS-livräddare. 

Du får även en nyckelring med en engångsskyddsmask i.

Vi utför kurser för skolor, förskolor, privata företag, vårdpersonal, räddningstjänsten och privatpersoner.

hjärtstartare.jpeg

Hjärtstartare

På fler ställen i samhället finns idag hjärtstartare utplacerade. Hjärtstartaren är enkel att använda, men den som inte fått någon utbildning kanske inte vågar använda den. Det kan dock handla om liv och död. Med hjälp av HLR-utbildningar kan vi alla få den kunskap som behövs för att hjälpa till.

 

Hjärtstopp förekommer i alla åldrar och när du får användning av dina kunskaper i HLR så kommer det troligen att vara på en nära anhörig och i hemmet.

Hjärt-lung-räddning är, som mycket annan kunskap, en färskvara. Det viktiga är att med jämna mellanrum uppdatera kunskaperna. Både teoretiskt och praktiskt.

Vi lägger stort fokus på de praktiska övningarna eftersom det ger en ökad säkerhet vid eventuell nödsituation.

Hälften av alla som drabbas av hjärtstopp är till synes friska

Hälften av alla som drabbas av hjärtstopp är till synes friska, aktiva människor utan tidigare symptom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga samt fysiskt aktiva och vältränade elitidrottare kan drabbas.

Hos unga är det oftast medfödda hjärtsjukdomar som man inte upptäckt och hos äldre är det vanlig med bakomliggande kranskärlssjukdomar.

Små barn drabbas sällan av hjärtstopp utan där beror det oftast på att det har problem med andningen som så småningom leder till hjärtstopp.

Det är svårt att förutsäga vem som kommer att drabbas av hjärtstopp.

hjärtstopp.jpg

Tre av fyra fall inträffar i folks vardag, ofta i hemmet och ofta är det en nära anhörig.

Orsaken (70-80%) till plötsligt oväntat hjärtstopp hos vuxen är hjärtinfarkt.

(Andra orsaker till hjärtstopp kan tex  vara allvarliga, trafikolyckor, förgiftningar och drunkning).

För varje minut som går utan start av HLR minskar möjligheten att överleva.

Efter fem minuter börjar kroppen, framför allt hjärnan få obotliga skador av den syrebrist som uppstår till följd av hjärtstoppet.

Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig. 

Påbörja hjärt-lungräddning direkt, helst inom en minut, och försök att så snabbt som möjligt få tillgång till en hjärtstartare.

För varje minut som går utan insatser minskar chansen till att överleva med 10 procent vid ett hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp drabbar varje år cirka 10 000 personer i Sverige. 

Helt avgörande för chansen till överlevnad är tiden och omgivningens kunskaper i HLR samt att hjärtstartare finns.

Första hjälpen
HLR barn
HLR Vuxen
LABC
mer info
bottom of page