top of page

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process och kärnan i hela verksamheten. Jämtpuls kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning.

 

Vi jobbar för trygghet och säkerhet hos våra kunder samt att De blir väl bemötta.

Arbetsmiljön för medarbetarna är viktig.

Vi försöker i den mån det är möjligt ta hänsyn till önskemål om tidpunkter för insatserna.

Vi har lång erfarenhet och har utbildning och kompetens inom de områden som kräver detta.


Vår personal visar ett bra bemötande och visar respekt för kunden


Miljö

På Jämtpuls jobbar vi enligt handlingsplan med miljöarbete. Arbetsmiljön för är viktig. Alla ska kunna utvecklas och trivas. 

Alla kemikalier ska vara godkända enligt bra miljöval, och vi källsorterar.

All verksamhet ska ha minsta negativa påverkan på naturen.

Guldstjärnan

Vi är väldigt stolta över att vi 2014 blev tilldelade priset Guldstjärnan för årets serviceföretag i Jämtlands Län. Priset delas ut av Länsstyrelsen, Jämtland Härjedalen Turism, Hallströms och Östersunds-Posten tillsammans med länets kommuner. Nomineringen till Guldstjärnan är vi väldigt stolta över och lyder: 


”För trygghet och service levererad med hjärta och hjärna. För ett värdskap i världsklass, ett oändligt engagemang och omtanke om individen, beträffande såväl anställda som kunder, är Jämtpuls den givna Guldstjärnevinnaren”.

2011 blev vi även tilldelad utmärkelsen Guldklövern. En utmärkelse som Centerpartiet delar ut till företag som utför extraordinära insatser. Nomineringen löd: 


”Tidigare i år startade Ewy Jämtpuls AB, som erbjuder hemtjänst i Nälden, Alsen och Trångsviken inom Krokoms kommun. Detta är möjligt sedan Krokom som första kommun i Jämtlands län har infört lagen om valfrihet, LOV, för omvårdnads- och servicetjänster. Därmed kan den som behöver hemtjänst välja mellan kommunens hemtjänst och privata utförare. För Ewy och hennes medarbetare står kunden alltid i centrum. Bästa tänkbara hjälp erbjuds med så få personer som möjligt inblandade. Målsättningen är att kunderna ska träffa samma hemtjänstpersonal varje gång.”

bottom of page