top of page

Hjärtstartare

hjärtlungräddning.jpg

Utbildningen i hjärt-lungräddning och hjärtstartare innehåller följande moment:

Första Hjälpen

- L - Livsfarligt läge

- A – Andning (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

- B - Blödning (Stoppa blödningar)

- C - Cirkulationssvikt (Förebygga cirkulationssvikt)

 

Hjärt-lungräddning

- Kedjan som räddar liv

- Larma på rätt sätt

- Kontrollera livstecken

- Skapa öppen luftväg

- Lägga  i stabilt sidoläge

- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

 

Hjärtstartare

- Information

- Demonstration

- Apparatgenomgång

bottom of page